جدول معادل یابی گریس صنعتی

جدول معادل یابی گریس صنعتی چیست؟

جدول معادل یابی گریس صنعتی به فرآیند تعیین مشخصه ها و ویژگی های فنی یک گریس صنعتی با گریس های دیگر با استانداردها و مشخصات صنعتی دیگر اطلاق می شود. این فرآیند به منظور تسهیل در انتخاب و جایگزینی گریس ها در کاربردهای مختلف صنعتی صورت می گیرد. از آن جا که در صنعت انواع مختلفی از گریس های صنعتی موجود است که هر کدام هم برای شرایط کاری خاصی طراحی شدند، جدول معادل یابی گریس صنعتی به عنوان یک ابزار مهم در انتخاب گریس مناسب برای یک سیستم مکانیکی خاص استفاده می شود.

در جدول معادل یابی گریس صنعتی، مقایسه و تطبیق ویژگی های فنی نظیر نقطه ریزش، نقطه اشتعال، ویسکوزیته، استحکام سرما و خواص حفاظتی با گریس های مختلف صورت می گیرد؛ همچنین استانداردها و مشخصات ملی و بین المللی مثل NLGI و ASTM به عنوان راهنمایی در معادل یابی گریس ها مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از گریس مناسب با ویژگی ها و خصوصیات مورد نظر، موجب کاهش سایش و سایر مشکلات مکانیکی، افزایش عمر مفید تجهیزات و بهبود کارایی سیستم های مختلف می شود.

جدول معادل یابی گریس صنعتی

جدول زیر، جدول معادل یابی گریس صنعتی است و به شما کمک می کند که اگر گریس مورد نظر شما در بازار موجود نبود یا کارخانه مورد نظر آن را تولید نمی کرد، به راحتی بتوانید در جدول معادل یابی گریس صنعتی، گریس مصرفی خود را جستجو کنید.

در صورت وجود هرگونه شک و شبه یا سوالی می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس برقرار کنید.

09120233785

بهران
ایرانول
نفت پارس
شل
موبیل
سپاهان
بهران بردبار 68
iranoll مدلIG 68
NEISAN 68
اومالا S2 G 68
sepahan پولاد 68
بهران بردبار 100
iranoll مدلIG 100
NEISAN 100
اومالا S2 G 100
sepahan پولاد 100
بهران بردبار 150
iranollمدلIG 150
NEISAN 150
اومالا S2 G 150
اسپارتان EP 150
sepahan پولاد 150
بهران بردبار 220
iranoll مدل IG 220
NEISAN 220
اومالا S2 G 220
اسپارتان EP 220
sepahan پولاد 220
بهران بردبار 320
iranoll مدل IG 320
NEISAN 320
اومالا S2 G 320
اسپارتان EP 320
sepahan پولاد 320
بهران بردبار 460
iranoll مدل IG 460
NEISAN 460
اومالا S2 G 460
اسپارتان EP 460
sepahan پولاد 460
بهران بردبار F 220
iranoll مدل IG-F 220
اومالا F 220
موبیل جیر 600 XP 220
sepahan پولاد F 220
بهران بردبار F 320
iranoll مدل IG-F 320
اومالا F 320
موبیل جیر 600 XP 320
sepahan پولاد F 320
بهران بردبار F 460
iranoll مدل IG-F 460
اومالا F 460
موبیل جیر 600 XP 460
sepahan پولاد F 460
بهران بردبار PS 220
iranoll مدل IG-S 220
NEISAN S 220
اومالا S4 GX 220
موبیلSHC Gear 220
sepahan پولاد SHC 220
بهران بردبار PS 320
iranoll مدل IG-S 320
NEISAN S 320
اومالا S4 GX 320
موبیل SHC Gear 320
sepahan پولاد SHC 320
بهران بردبار PS 460
NEISAN S 460
اومالا S4 GX 460
موبیل SHC Gear 460
بهران بردبار PG 150
NEISAN PAG 150
اومالا S4 WE 150
موبیل Glygoyle 150
sepahan پولاد PG 150
بهران بردبار PG 220
NEISAN PAG 220
اومالا S4 WE 220
موبیل Glygoyle 220
sepahan پولاد PG 220
بهران بردبار PG 320
NEISAN PAG 320
اومالا S4 WE 320
موبیل Glygoyle 320
sepahan پولاد PG 320
بهران بردبار PG 460
اومالا S4 WE 460
موبیل Glygoyle 460
sepahan پولاد PG 460
بهران توربین SP-1 32
iranoll مدل HBS II 32
توربو Oil J 32 Turbo Oil T 32
موبیل DTE™ 832
sepahan توربو X 32
بهران توربین SP-1 46
iranoll مدل HBS II 46
توربو Oil T46 (بدون روی)
موبیل DTE™ 846
sepahan توربو X 46
بهران توربین SP-1 68
iranoll مدل HBS II 68
توربو Oil T 68 (بدون روی)
sepahan توربو X 68
بهران توربین SP-1 100
توربو Oil T 100 (بدون روی)
sepahan توربو X 100
بهران ترنس II
iranoll مدل Trans DN
Diala S2 ZU-I (uninhibited)
Mobilect 39
sepahan ترنس II
بهران درفش 32
iranoll مدل C 32
پارس کیوان گرید 32
مورلینا S2 B 32
Light
sepahan هیدرولیک 32
بهران درفش 46
iranoll مدل C 46
پارس کیوان گرید 46
مورلینا S2 B 46
Medium
sepahan هیدرولیک 46
بهران درفش 68
iranoll مدلC 68
پارس کیوان گرید 68
مورلینا S2 B 68
Heavy-Medium
sepahan هیدرولیک 68
بهران درفش 100
iranoll مدل C 100
پارس کیوان گرید 100
مورلینا S2 B 100
Heavy
sepahan هیدرولیک 100
بهران درفش 150
iranoll مدل C 150
پارس کیوان گرید 150
مورلینا S2 B 150
Extra Heavy
sepahan هیدرولیک 150
بهران درفش 220
iranoll مدل C 220
پارس کیوان گرید 220
مورلینا S2 B 220
BB
sepahan هیدرولیک 220
بهران درفش 320
iranoll مدل C 320
پارس کیوان گرید 320
مورلینا S2 B 320
AA
sepahan هیدرولیک 320
بهران درفش 460
iranoll مدلC 460
پارس کیوان گرید 460
مورلینا S2 B 460
HH
sepahan هیدرولیک 460
بهران هیدرولیک H 22
iranoll مدل H 22
پارس بابک ویژه گرید22
تلوس S2 M 22
موبیل DTE 20 Series: 22
بهران هیدرولیک H 32
iranoll مدلH 32
پارس بابک ویژه گرید32
تلوس S2 M 32
موبیل DTE 20 Series: 24
sepahan هیدرولیک ویژه 32
بهران هیدرولیک H 46
iranoll مدل H 46
پارس بابک ویژه گرید 46
تلوس S2 M 46
موبیل DTE 20 Series: 25
sepahan هیدرولیک ویژه 46
بهران هیدرولیک H68
iranoll مدلH 68
پارس بابک ویژه گرید 68
تلوس S2 M 68
موبیل DTE 20 Series: 26
sepahan هیدرولیک ویژه 68
بهران هیدرولیک H 100
iranollمدل H 100
پارس بابک ویژه گرید 100
تلوس S2 M 100
موبیل DTE 20 Series: 27
sepahan هیدرولیک ویژه 100
بهران هیدرولیک HP 32
پارس هیدرولیک گرید ZF 32
تلوس S3 M 32
sepahan هیدرولیک ZF 32
بهران هیدرولیک HP 46
iranoll مدل HZ 46
پارس هیدرولیک گرید ZF 46
تلوس S3 M 46
موبیل Hydraulic Oil M 46
sepahan هیدرولیک ZF 46
بهران هیدرولیک HP 68
iranoll مدل HZ 68
پارس هیدرولیک گرید ZF 68
تلوس S3 M 68
sepahan هیدرولیک ZF 68
بهران هیدرولیک HP 100
پارس هیدرولیک گرید ZF 100
تلوس S3 M 100
sepahan هیدرولیک ZF 100
بهران هیدرولیک T 15
iranoll مدل HV 15
تلوس S2 V 15
آنیویس N 15
بهران هیدرولیک T 22
iranoll مدلHV 22
هیدرولیک اتوماتیک 22
تلوس S2 V 22
آنیویس N 22
sepahan هیدرولیک T 22
بهران هیدرولیک T 32
iranoll مدل HV 32
هیدرولیک اتوماتیک 32
تلوس S2 V 32
آنیویس N 32
sepahan هیدرولیک T 32
بهران هیدرولیک T 46
iranoll مدلHV 46
هیدرولیک اتوماتیک 46
تلوس S2 V 46
آنیویس N 46
sepahan هیدرولیک T 46
بهران هیدرولیک T 68
iranoll مدل HV 68
هیدرولیک اتوماتیک 68
تلوس S2 V 68
آنیویس N 68
sepahan هیدرولیک T 68
بهران هیدرولیک T 100
هیدرولیک اتوماتیک 100
تلوس S2 V 100
sepahan هیدرولیک T 100
بهران هیدرولیک TX 32
تلوس S3 V 32
DTE 10 Excel™ 32
sepahan هیدرولیک TH 32
بهران هیدرولیک TX 46
تلوس S3 V 46
DTE 10 Excel™ 46
sepahan هیدرولیک TH 46
بهران هیدرولیک HFC 46
Irus C
موبیل Pyrotec HFC 46 Mobil Nyvacfr 200D
بهران هیدرولیک HFDU 46
Irus DU 46
بهران هیدرولیک HFDU 68
Irus DU 68
بهران مقاوم K 32
دریل 32 (EP)
تونا S2 M 32
موبیل Vactra™ Oil Numbered Series: no.1
sepahan ابزار 32 (EP)
بهران مقاوم K 68
iranoll مدلMTS 68
دریل 68 (EP)
تونا S2 M 68 Tonna S2 MX 68 Tonna S3 M 68
موبیل Vactra™ Oil Numbered Series: no.2
sepahan ابزار 68 (EP)
بهران مقاوم K 220
iranoll مدلMTS 220
دریل 220 (EP)
تونا S2 M 220 Tonna S2 MX 220 Tonna S3 M 220
موبیل Vactra™ Oil Numbered Series: no.4
sepahan ابزار 220 (EP)
بهران کمپرسور VDL 68
iranoll مدل VDL 68
کمپرسور 68
کورنا S2 P 68
پاروس™ 426
sepahan کمپرسور VDL 68
بهران کمپرسور VDL 100
iranoll مدل VDL 100
کمپرسور 100
کورنا S2 P 100
پاروس™ 427
sepahan کمپرسور VDL 100
بهران کمپرسور VDL 150
iranoll مدل VDL 150
کمپرسور 150
کورنا S2 P 150
پاروس™ 429
sepahan کمپرسور VDL 150
بهران کمپرسور PS 68
کمپرسور S 68
کورنا S4 P 68
shc™ Rarus 68
sepahan کمپرسور SHC
بهران کمپرسور PS 100
کمپرسور S 100
کورنا S4 P 100
sepahan کمپرسور SHC
بهران سرد 46
Refrigeration S2 FR-A 46
Gargoyle Arctic C Heavy
sepahan تبرید 46
بهران سرد 68
Refrigeration S2 FR-A 68
Gargoyle Arctic Oil 300
sepahan تبرید 68
بهران سرد ویژه 32
Refrigeration S4 FR-F 32
sepahan تبرید 32
بهران سرد ویژه 68
iranoll مدل 46 G-LPT
کمپرسور برودتی آر 68
Refrigeration S4 FR-F 68
sepahan تبرید 68
بهران سرد ویژه 100
کمپرسور برودتی آر 100
Refrigeration S4 FR-F 100
بهران مته 150
شکیب 150
Air Tool S2 A 150
آلمو 500 Serise: 529
sepahan شارک
بهران ژنراتور کلاس I (100) SAE30
ژنراتور ویژه 30
Rimula R1 SAE 30
ژنراتور speedy 30
بهران ژنراتور کلاس I (150) SAE40
iranollمدل VD-5000
ژنراتور ویژه 40
Rimula R1 SAE 40
ژنراتور speedy 40
بهران حرارت
iranoll مدل HT
انتقال حرارت
S2 Transfer H
Thermoil 32 Mobiltherm 32
sepahan حرارت
بهران گردان ویژه 56 15W40
iranoll مدلSTOU 15W40
اسپیراکس S3 T 15W40
آگری سوپر 15W-40
تراکتور speedy 15W40
بهران گردان UTTO 10W30
اسپیراکس S4 TXM
موبیل فلوید 424
بهران گاز سوز STL 40
iranoll مدل G.I.C.X-LA 40
گازسوز CD 40
مایسلا S3 N 40
پاگاسوس 705 پاگاسوس 805 پاگاسوس 1005
maysa X
بهران گازسوز VEM 40
مایسلا S3 S 40
پاگاسوس 710
maysa
بهران سیکلت
دوزمانه ویژه API TC
Advance SX 2 API TC
Special 2T Super 2T API TC
تارا speedy API TC
بهران شناور III
هنزا ایرانول 21
Nautilus Premium Outboard
آوت بورد Plus
بهران سوپر رانا 5W30 SN
هلیکس ULTRA SN 5W30
Mobil 1™ 5W30 موبیل 1™ Annual Protection 5W30 موبیل 1™ Extended Performance 5W30
سوپر پالتینیوم speedy 5W30 SN/CF
بهران سوپر پیشتاز SL/CF 20W50 معدنی
iranoll مدل 20W50 16000
سوپر پایا 20W50
هلیکس HX3 SL/CF 20W50
سوپر پاور speedy 20W50 SL/CF
بهران تکتاز SG/CD 20W50
iranoll مدل 20W50 8000
ارس 20W50
هلیکس HX2 SG/CD 20W50
سوپر گلدن speedy 20W50 SG/CD
اولترا توربو دیزل -CJ 4/CI-4PLUS/SM 15W40
iranoll مدل پاور 15W40 CJ-4 سینتتیک
Rotella T3 (CJ-4)15W40 معدنی Rotella T Triple Protection CJ-41) 5W40) معدنی
دلواک MX™ ESP 15W40 دلواک™ Elite 15W40
بهران توربو III E 10W40 CI-4 نیمه سنتتیک و سنتتیک
iranoll مدل D-40000 EIII 10W40 CI-4سنتتیک
سوپر پایدار 10W40 CI-4/SL سنتتیک
سینتتیکRimula R6 M 10W40
دلواک XHP LE 10W40 سنتتیک CI-4
بهران سوپر توربو دیزل CI-4/CH-4/SL 15W40 نیمه سنتتیک
Top Engin ایرانول 15W40 CI-4/CF/SL نیمه سینتتیک
سوپر پایدار CI-4/SL 15W40 سینتتیک
معدنی Rimula R3 MV 15W40
دلواک MX 15W40 معدنی
بهران توربو دیزل 15W40 CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک
پایدار 15W40 CHمعدنی 4/CG-4/CF-4
Rimula R3 Turbo 15W40 معدنیCH-4/CG-4/CF-4/CF Rimula R3 X 15W40
بهران توربو دیزل 20W50 CH-4/CG-4/CF-4 معدنی
iranoll D-17000 plus معدنی 20W50 CH-4 ایرانول D-17000 20W50 CH-4
پایدار 20W50 CHمعدنی 4/CG-4/CF-4
Rimula R3 Turbo 20W50
دلواک Super 1400 معدنی 20W50 CH-4/SJ
بهران خودرو دیزل 15W40 CF-4 نیمه سینتتیک
دیزل ترابر 15w40 CF/CF-4
ریمولا R2 EXTRA 15W40 CF-4 معدنی
معدنی 15W-40 دلواک Super 15W40 معدنیCF-4/SF/SG
سوپر شارژ اسپیدی CF-4 15W40 معدنی
بهران خودرو دیزل 20W50 CF-4
iranoll D-9000 PLUS 20W50 CF-4/CF/SJ معدنی D-9000 ایرانول 20W50 CF-4/CF/SJ
ریمولا R2 EXTRA 20W50 CF-4 معدنی
دلواک Super 20W50 معدنی CF-4/SF/SG
سوپر شارژ اسپیدی CF-4 20W50 معدنی
بهران رعد CF-4 15W40
iranoll D-9000 PLUS 20W50 CF-4/CF/SJ D-9000 W50 CF-4/CF/SJ21
دیزل ترابر 15W40 CF/CF-4
ریمولا R1 MULTI 15W40 CF-4
دلواک Super 15W40 CF-4/SF/SG
سوپر شارژ اسپیدی CF-4 15W40
بهران لنج (I) 20W50 CF-4
iranoll 2 CF-4/CF/SJ 20W50
ریمولا R1 MULTI CF-4 15W4
سوپر شارژ اسپیدی CF-4 20W50
بهران لوکوموتیو BM 40
iranoll مدل EMD 40 معدنی
لوکوموتیو 40 معدنی
معدنی Caprinus HD 40
دیول RD 13 RD 40 and معدنی 17 RD 40 دیول 9 RD 40 and 2040 معدنی
لوکوموتیو اسپیدی 40 معدنی
بهران یاقوت 2 NLGI
iranollمدل لیما 2 NLGI
ماهان NLGI 2
گادوس S2 V100 2
Mobilgrease MP
لیتیم اسپیدی NLGI 2
بهران یاقوت 3 NLGI
iranoll مدل لیما 3 NLGI
شاسی پلاس 3
گادوس S2 V100 3
لیتیم اسپیدی NLGI 3
بهران یاقوت EP1
iranoll مدل EP NLGI 1
گادوس S2 V220 1
موبیلوکس EP 1
لیتیم اسپیدیEP NLGI 1

سوالات متداول جدول معادل یابی گریس صنعتی

جدول معادل یابی گریس صنعتی چیست؟

جدول معادل یابی گریس صنعتی به معنای پیدا کردن یک گریس جایگزین با ویژگی های مشابه برای استفاده در یک مورد خاص است.

چه مواردی باعث عدم تطابق گریس معادل می شود؟

مشکلات احتمالی باعث عدم تطابق گریس معادل می شود و به همین دلیل باید از جدول معادل یابی گریس صنعتی استفاده کرد. این مشکلات عبارتند از:

عدم سازگاری شیمیایی با سطوح فلزی
ناتوانی در حفظ ویژگی های کاربردی در شرایط کاری
عدم تامین پایداری حرارتی
مقاومت به اکسیداسیون

آیا همه ویژگی های گریس در جدول معادل یابی گریس صنعتی، قابل معادل یابی است؟

بله، بسیاری از ویژگی های گریس مثل ویسکوزیته، نقطه روانش، پایداری حرارتی و مقاومت به اکسیداسیون قابل معادل یابی هستند.

چگونه می توان معادل یابی گریس را در جدول معادل یابی گریس صنعتی ارزیابی کرد؟

ارزیابی معادل یک گریس نیازمند تست و مقایسه ویژگی های آن با گریس مورد نظر است.

چرا ممکن است نیاز به جدول معادل یابی گریس صنعتی داشته باشیم؟

تغییرات در نیازهای کاربردی، تغییر تجهیزات، عوامل محیطی، تغییر تولید کننده گریس یا حتی عدم دسترسی به محصولی خاص از دلایلی است که ما به جدول معادل یابی گریس صنعتی نیاز داریم.

عضویت در خبرنامه